Program, Dokument & Script

Här finns lite open source-program som är modifierade för att passa till speciella ändamål. Det innebär att vissa saker kanske inte är så generella som de var från början. Det är i första hand program för Linux och speciellt mailserver-program. Här finns även dokument som beskriver hur man installerar programmen, samt en del script som är beskrivna i dokumenten.

Webmail

Horde
ver 2.2.3
Ramverk för Webmail. Måste installeras för att övriga Webmail-program ska fungera.
Svensk översättning av ikonerna för Vacation och Forwards är tillagd.
IMP
ver 3.2.1
Webmail.
Svensk översättning av ikonerna för Vacation och Forwards är tillagd.
Vacation
ver 2.2
Automatsvar för Webmail. För att fungera måste qmail-vacation vara installerat.
Anpassat mot virtuella domäner, speciellt vpopmail. Man kan även se att automatsvar är aktivt. Den svenska översättning är uppdaterad.
Forwards
ver 2.2
Vidarebefordring av email, för Webmail.
Anpassat mot virtuella domäner, speciellt vpopmail. Svensk översättning saknades och den är tillagd.
qmail-vacation
ver 1.4
Program som skickar automatsvar. Används av Vacation.
Sökväg till binärfiler är uppdaterad för att passa Linux standard. Den är även konfigurerad för att passa qmail.

Dokumentation

Hantering av qmail Detta dokument beskriver hur man installerar qmail och vpopmail, samt hur man administrerar mailervern. Det finns även lite information om hur mailsändning och mottagning egentligen går till.
Installation av Webmail
Horde ver 2.x
Beskrivning av hur man installerar Horde's Webmail. Den är anpassad till qmail/vpopmail.
Installation av Webmail
Horde ver 3.x
Beskrivning av hur man installerar Horde's Webmail. Den är anpassad till qmail/vpopmail.

I dokumentationen finns en del script beskrivna. Det är dels installationsscript och dels uppstartsscript. De förstnämnda underlättar installationen, medan uppstartsscripten används av Linux under uppstartsfasen för att starta program som kör i bakgrunden (s.k. demoner).

Uppstartsscript

qmail Startar qmail.
tcpserver Startar tcpserver för SMTP och POP3.

För att kunna köra följande script så måste man givetvis se till att execution-biten är satt (chmod +x filename). I annat fall måste man använda source-kommandort (source filename) för att starta scriptet.

Installationsscript

create_accounts Skapar systemkonton för qmail.
create_aliases Skapar alias för standard-mailadresser, typ postmaster och mailer-daemon, i qmail.
create_relaying Skapar "selective relaying" i qmail. Detta används av mailservern för att endast tillåta behöriga att skicka SMTP-trafik via mailservern. I princip förhindra att någon obehöring använder mailservern för massutskick av email.