Webtips

På denna sida finns lite nyttiga tips på hur man anpassar sina websidor.

Menyer

En meny kan göras på lite olika sätt. Här beskrivs tre olika sätt att göra en meny lik den som finns på denna sida.

Det enkla sättet
Det automatiserade sättet
Det halvautomatiska sättet

Gemensamt för alla sätten är att de inte funkar så bra med Netscape 4.x, eftersom stödet för style sheets (css) och javascript är lite begräsat jämfört med vad som används här. Dock funkar menyerna, men man får ingen "highlighting" när man för muspekaren över menyn.